Corporate Governance

Growdiction - corporate governace

Corporate Governance

Zodra uw bedrijf een bepaalde omvang krijgt, u bedrijven gaat kopen of er sprake is van een investeerder / participatie, heeft u te maken met corporate governance.

Het betekent letterlijk: ondernemingsbestuur.

U legt daarin vast hoe je met elkaar om gaat als de direct belanghebbenden bij een vennootschap en haar onderneming. We hebben het dan om bestuurders, commissarissen en aandeelhouders of andere kapitaalverschaffers.

Corporate governance is het geheel van regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Alle regels samen moeten er voor zorgen dat de betrokkenen een evenwichtige invloed hebben op de vennootschap datgene wat men doet. Denk daarbij aan bevoegdheden maar ook over informatievoorziening, over formeel en informeel overleg en over de naleving van de Corporate Governance Code.

Wilt u weten of en wat wij voor u kunnen betekenen, meldt u zich dan via deze link gratis aan voor een kort maar zeer waardevol strategiegesprek met of Henk-Jan of Marco persoonlijk. Daarin bespreken we openhartig welke uitdaging u wilt overwinnen en of wij u daarbij kunnen helpen. Als wij dat kunnen vertellen we u dat, kunnen we dat niet, dan zeggen we u dat ook.